TID - kody usterek, błędów

Opel Astra - kody błędów wyświetlane na TID

Przejście do trybu serwisowego w TID jest możliwe poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków TID na czas przynajmniej 4 sekund. Przejście do ww. stanu sygnalizowane jest miganiem symbolu „F12”. Następnie następuje trzykrotne wyświetlenie kodu usterki TID (jeśli występuje). Następnie przez 4 sek. wyświetlana jest aktualna prędkość pojazdu (nie wiem na ile jest to dokładne wskazanie). Wskazania prędkości występują u mnie do 53 km/h dalej wyświetlane jest „+53 km/h”. Po wyświetleniu prędkości następuje 4 sekundowy test wszystkich segmentów wyświetlacza TID (zapalają się wszystkie segmenty i symbole). Po tym wyświetlacz samoczynnie powraca do normalnego trybu pracy.

Dodatkowa „kostka” (z czterema pinami – patrz opis poniżej) obok podwójnego złącza standardu ISO to właśnie „szyna komunikacyjna” wyświetlacza TID z radiem. Z kolei poszczególne piny podobnego złącza od strony wyświetlacza TID to:

  1. – napięcie zasilające,
  2. – sensor temperatury zewnętrznej (masa),
  3. – masa,
  4. – sensor temperatury zewnętrznej (sygnał),
  5. – zasilanie po stacyjce,
  6. – sygnał włączonych świateł pozycyjnych,
  7. – potencjometr jasności oświetlenia wskaźników,
  8. – radio – wysuwana antena (?) – oryg. switched aerial (AA),
  9. – radio – sygnał SCL (Serial Clock Line),
  10. – radio – sygnał MRQ (Master Request Line),
  11. – radio – sygnał SDA (Serial Data Line),
  12. – sygnał prędkości

 

Kody usterek wyświetlane podczas powyżej opisanej procedury

Kod usterki Przyczyna Efekt Piny do sprawdzania w złączu TID
81 Zwarcie do masy sygnału SDA Wył. wyświetlacz radia 11,3
82 Zwarcie do masy sygnału SCL Wył. wyświetlacz radia 9, 3
83 Zwarcie do masy sygnału MRQ Wył. wyświetlacz radia 10, 3
84 Zwarcie z zasilaniem albo przerwa w sygnale SDA Przy wył. światłach - wył. wyświetlacz radia 11, 3
85 Zwarcie z zasilaniem albo przerwa w sygnale SCL Przy wył. światłach - wył. wyświetlacz radia 9, 3
86 Zwarcie z zasilaniem albo przerwa w sygnale MRQ Wył. wyświetlacz radia 10, 3
87 Zwarcie sygnałów SDA i SCL Wył. wyświetlacz radia 11, 9
88 Zwarcie sygnałów SDA i MRQ Wył. wyświetlacz radia 11, 10
89 Zwarcie sygnałów SCL i MRQ Wył. wyświetlacz radia 9, 10
91 Zamienione między sobą piny SDA i SCL Wył. wyświetlacz radia 11, 9
92 Zamienione między sobą piny SCL i MRQ Wył. wyświetlacz radia 9, 10
93 Błąd wewnętrzny radia Wył. wyświetlacz radia -
94 Niewłaściwa wymiana danych Wył. wyświetlacz radia 9, 10, 11
95 Brak komunikacji między radiem i TID Wył. wyświetlacz radia 9, 10, 11
96 Zamienione między sobą piny SDA i MRQ Wył. wyświetlacz radia 10, 11
169 Wskaźnik temp. zewn.
– zwarcie do masy
‘--,-‘ na termometrze  4, 2
171 Wskaźnik temp. zewn.
– zwarcie z zasilaniem albo przerwa
‘--,-‘ na termometrze 4, 2
 

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w Serwisie www.astra.auto.pl nie mogą być kopiowane,
publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.